צור קשר מהיר

"מה זה הדו"חות האלו שקיבלתי? אני לא מבין כלום"

בשבועות אלו של המחצית השניה של אפריל 2015, הנך מקבל לביתך את הדוח"ות השנתיים של שנת 2014.

הדו"חות נשלחים אליך ישירות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

יש בהם מידע מקיף וחשוב על כל תכניות הביטוח והחסכון שלך.

אשמח לסייע בידך לקרוא ולהבין את כל הנכתב שם ובמידת הצורך – להמליץ לך על שינויים מתבקשים.

השירות – ללא תשלום.

בברכה,

זאב

לקבלת הצעה לביטוח או לקביעת פגישה התקשר עכשיו

052-3455523

מרחב הפעילות: משגב, כרמיאל, עכו, נהריה, קריות, חיפה
הגליל, העמקים וכל אזור הצפון

אמנת שירות ללקוחות

הצטרפו אלינו בפייסבוק!

עצמאי - ממה תחיה בגיל הפנסיה?

תהליך הבחירה להיות עצמאי ולא שכיר הנו מורכב ומחייב בדיקה כלכלית נאותה יחד עם שיקולים רבים ואחרים. אחד הנושאים הכלכליים שאינם נבחנים באופן מעמיק דיו הוא עניין החסכון הפנסיוני. תקופת חיינו כפנסיונרים הולכת ומתארכת עם הגידול בתוחלת החיים ולכן יש חשיבות רבה לתת את הדעת על ההתארגנות הנכונה לתשלומים הנדרשים כדי להגיע לצבירה המתאימה והנחוצה.


בכתבה זו אנסה לסקור את המשמעויות של הנושא.


שכיר ברמת הכנסה ממוצעת ומעלה מקבל היום ממעסיקו תכנית ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. אל תכנית זו מופרשים מדי חודש כ 18.33% משכרו או אף מעבר לכך – 20.83%. נניח כי 3% מהם מיועדים לרכישת ביטוחים (ביטוח למקרה פטירה וביטוח אי כושר עבודה). יוצא אם כן כי בין 15% ל 18% ממשכורתו של העובד (כולל הפיצויים) מופקדים לחסכון פנסיוני.


תקנות פנסיית החובה מאז תחילת שנת 2008, הביאו גם את השכירים ברובד ההכנסה הנמוך יותר, להנות גם הם מהפרשות קבועות לתכנית פנסיונית. שיעורי ההפקדות לפנסיית חובה עולים מדי שנה. בשנת 2011 הם הגיעו ל 10% מההכנסה. בשנת 2012 ההפרשה תעלה ל 12.5% ובשנת 2013 ל 15%. הצעת חוק שכנראה תתקבל, תחייב הגדלת הפקדות משנת 2014 ל 18.3%.


זהו תהליך מבורך שיש לו משמעות בעלת חשיבות אדירה: מתן אפשרות לכל שכיר במדינה באשר הוא, להגיע לגיל פרישה עם פנסיה ראויה.


לא כך הדבר אצל העצמאים.מרביתם אינם מטפלים כראוי בהפקדות הפנסיוניות עבור עצמם.
ברצוני להציג כאן את יתרונות החסכון הפנסיוני לעצמאי במטרה לעודד את הענין:


א. הטבות מס:
המדינה, בבואה לעודד חסכון פנסיוני, מעניקה הטבות מס לעצמאי המפקיד כספים לחסכון פנסיוני. הוא נהנה מהטבות מס על הפקדות בשיעור עד 16% מהכנסתו, עד לתקרת הכנסה שנתית של 196,800 ש"ח (ב 2011).
11% מהכנסתו יוכרו לסעיף ניכוי – בהתאם למס השולי שהוא משלם ועוד 5% יוכרו לסעיף זיכוי של 35%.
כלומר- ניקח לדוגמא עצמאי שהכנסתו השנתית 200,000 ש"ח ומפריש את המכסימום – 16% מהתקרה.
סה"כ הפקדה שנתית: 31,488 ש"ח. אותו עצמאי, בהתאם להכנסתו מגיע לתשלום מדרגת מס (מס שולי) בשיעור 30% . לפיכך הוא יקבל ניכוי בסך 6,495 ש"ח מהכנסתו החייבת במס ( 6,495=30%x196,800x11%) ועוד זיכוי בסך 3,444 ש"ח (3,444=35%x196,800x5%). סה"כ הטבת מס שהוא נהנה ממנה מגיעה ל 9,939 ש"ח המהווים כשליש מההפקדה שביצע.


ב. פטור מתשלום מס רווחי הון:
כידוע, כל הפקדת כספים למטרת חסכון, כרוכה בתשלום מס בעת הפדיון בשיעור 20% על הרווחים. אך - כספים הנצברים בתכניות פנסיוניות פטורים מתשלום מס רווחי הון.


ג. התשואה על הכסף:
מאז הקטינה הממשלה לפני כ 20 שנה את אחריותה לתשואה מובטחת על הכספים הנחסכים, יש דיבורים על הסכנות הטמונות באופן השקעת הכספים הללו. עם זאת – התוצאות העסקיות מאז, מראים תמונה אחרת.
החסכון הפנסיוני יכול להתבצע בשתי אפשרויות מרכזיות. האפשרות הראשונה: בחירה בקרן פנסיה. 70% מכספי קרן הפנסיה מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, במסלול "כללי" (כלומר בערך 30%-25% מתיק ההשקעות מופנה למניות). ל 30% מכספי קרן הפנסיה יש עדיין תשואה מובטחת ע"י המדינה. תשואה זו - כ 3% לשנה.
האפשרות השניה: פוליסת קיצבה בחב' ביטוח. כאן יכול הלקוח לבחור אחד מ 12-10 מסלולים, בהתאם לנטייתו בבחירת מסלול בעל רמת סיכון גבוהה יותר או סולידית יותר.
התוצאות של השנים האחרונות מלמדות שהכספים המושקעים בתכניות הניבו תשואות יפות. לדוגמא, ב 5 שנים האחרונות, מספטמבר 2006 ועד אוגוסט 2011 (ובתוכן נכללת גם שנת 2008 ה"אומללה") קרנות הפנסיה הניבו בממוצע תשואה מצטברת בשיעור 39% ברוטו, או - ממוצע שנתי של 6.85% . בפוליסות הקיצבה נרשמו תשואות דומות במסלול ה"כללי" ותשואות גבוהות עוד יותר במסלולים המנייתיים. כלומר, בסך הכל - התשואה הרב שנתית הממוצעת מצדיקה השקעות כספים בתכניות הפנסיה/קצבה.


ד. הגנה על החסכון הפנסיוני למקרה של אי כושר עבודה:
יתרון נוסף הקיים בחסכון הפנסיוני הוא מחויבות של קרן הפנסיה/חברת הביטוח, לשלם את ההפקדה החודשית במקרה של אבדן כושר עבודה של הלקוח. הסבר: כאשר בוחר הלקוח בקרן פנסיה או בתכנית קצבה הכוללת ביטוח אבדן כושר עבודה, הרי אם ייקלע למצב בו אינו יכול לעבוד למעלה מ 3 חודשים מסיבות בריאותיות, הוא יקבל פיצוי כספי חודשי כתחליף לשכרו. אולם, בנוסף לכך, בכל אותה תקופה, קרן הפנסיה או חברת הביטוח היא זו שתשלם מדי חודש את תכנית החסכון הפנסיוני שלו עד חזרתו לעבודה או עד גיל הפרישה, המוקדם מבין השניים. בפוליסות קצבה בהן יש אפשרות לרכוש תכנית חסכון פנסיוני ללא רכישת כיסוי של אי כושר עבודה, יכול הלקוח לרכוש ביטוח מינימלי של שחרור מתשלומי פרמיה במקרה של אי כושר עבודה. מחיר הביטוח הזה נמוך למדי: לדוגמא, בגיל 40 – יידרש לתשלום של 15 ש"ח לחודש לכל 1,000 ש"ח הפקדה חודשית לחסכון. כלומר – יש כאן הבטחה כי בעת אובדן כושר עבודה – ימשיך החסכון הפנסיוני להיות משולם אך לא ע"י הלקוח.

לסיכום: כל עצמאי חייב להפקיד כספים לחסכון פנסיוני כדי להבטיח את עתידו הכלכלי בשנות הפנסיה הרבות הצפויות לו שאם לא כן, תהיה בידיו רק הפנסיה של הביטוח הלאומי - 2,166 ש"ח לחודש (ומתוך סכום זה מנוכים 184 ש"ח כמס בריאות).
עצמאי - שלא כשכיר הנהנה מהפקדות דרך מקום עבודתו - חייב לראות לנגד עיניו את הפקדת אותם ה 16% מהכנסתו לחסכון פנסיוני, כמטרה הכרחית כדי לחיות בכבוד את כל השנים בהן יהיה בגיל הפנסיה.
 


חזרה לכתבות