צור קשר מהיר

"מה זה הדו"חות האלו שקיבלתי? אני לא מבין כלום"

בשבועות אלו של המחצית השניה של אפריל 2015, הנך מקבל לביתך את הדוח"ות השנתיים של שנת 2014.

הדו"חות נשלחים אליך ישירות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

יש בהם מידע מקיף וחשוב על כל תכניות הביטוח והחסכון שלך.

אשמח לסייע בידך לקרוא ולהבין את כל הנכתב שם ובמידת הצורך – להמליץ לך על שינויים מתבקשים.

השירות – ללא תשלום.

בברכה,

זאב

לקבלת הצעה לביטוח או לקביעת פגישה התקשר עכשיו

052-3455523

מרחב הפעילות: משגב, כרמיאל, עכו, נהריה, קריות, חיפה
הגליל, העמקים וכל אזור הצפון

אמנת שירות ללקוחות

הצטרפו אלינו בפייסבוק!

ביטוח אנשי מפתח

אין חולקים על כך שהנכס העיקרי בכל עסק הינו ההון האנושי שלו. פטירתו של עובד מרכזי או נכותו, עלולים להסב נזקים כספיים עצומים ואף לסכן את עצם קיומו.
ההתפתחות העצומה בשנים האחרונות של חברות עתיקות ידע שבהן עיקר ההשקעה נעשית בהון האנושי, העמיקה את ההכרה כי פגיעה בו עלולה לגרום לנזק הכבד בהרבה מנזקי רכוש. הביטוח הועד להגן על החברה מפני מצב בו תופסק עבודתי של העובד כתוצאה ממות או נכות תעסוקתית.

בשונה מביטוח חיים או מנהלים בו המבוטח הוא העובד והמוטבים הם שאריו, הרי שבביטוח אנשי מפתח המבוטח הוא העובד אך בעל הפוליסה והמוטב בה הינה החברה – כך שבמקרה מוות או נכות העובד, החברה תקבל את כספי הביטוח.

הביטוח נועד לפצות את החברה בגין נזקים כספיים שייגרמו לה עקב אובדנו של איש המפתח מחמת מוות או נכות. בקביעת סכום הביטוח שבו יבוטח איש המפתח, יש לבדוק מספר גורמים שאיפיינו את מהות הנזק שיגרם ויאמדו את גובהו:

  • האם ייגרם הפסד רווחים וכמה?
  • האם העובד מועסק בפעילות מיוחדת כגון מוצר שעלול להיפסק עם אובדנו?
  • האם קיים סיכון ממשי כי החברה תאבד לקוחות? 
  • האם יפגעו באופן ישיר מקורות האשראי?
  • האם הושקעו כספים על –ידי משקיעים כמו קרנות הון סיכון – מה הנזק שיגרם לאותם משקיעים?
  • מהם המשאבים (זמן או כסף) אשר ידרשו להכשיר או למצוא מחליף, אם בכלל?

ראשית יש לקבוע אם החברה מעוניינת בביטוח למקרי מוות בלב (מחמת מחלה או תאונה) או לכיסוי מורחב הכולל גם נכות מקצועית תמידית (שכן אובדן איש המפתח עלול להיגרם גם כתוצאה מנכות). שנית, עצם חתימתו של איש המפתח כמועמד לביטוח על-גבי טופס ההצעה ומילוי הצהרת הבריאות או טופס הבדיקה הרפואית, מעידים על הסכמתו להיות מבוטח למען החברה ואין צורך בהסכם מיוחד.

על-פי הוראות מקצועיות של מס הכנסה (שיצאו בעקבות הלכה שנקבעה על-ידיי בית המשפט העליון) הפרמיה בביטוח אנשי מפתח תוכר כהוצאה לצורך מס הכנסה באם הביטוח משקף את הנזק הכספי האמיתי שייגרם לחברה עם אובדנו של איש המפתח (מבחינת "שמירה על הקיים"). ובתנאי כמובן שהמעסיק הנו המוטב הבלעדי בפוליסה. למרות הנאמר לעיל, הפרמיה הנ"ל לא תוכר כהוצאה אם איש המפתח המבוטח הינו גם בעל שליטה וזאת על פי סעיף 32(10) לפקודת מס הכנסה. הסעיף קובע כי פרמיות  ששילמה החברה לטובת עצמה על ידי ביטוח בעל שליטה מוגד כאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או עם קרובו באחד מאלה:

1.       10% לפחות מהון המניות או מכוח ההצבעה (או בזכות להחזיק).

2.       בזכות לקבל 10% מהרווחים.

3.       בזכות למנות מנהל.

 אומנם במקרים רבים איש המפתח הוא גם בעל השליטה ולאור האמור לעיל לא תוכר תשלום הפרמיה כהוצאה, אולם בהתייחס לקבלת תגמולי הביטו העתידיים והאפשרות להציל את מלוא ההשקעה, אין ספק כי עריכת ביטוח אנשי מפתח הינה חיונית במיוחד בחברות הנמצאות בשלב המחקר והפיתוח במהלכם טרם נרשמו רווחים.


חזרה לכתבות